بوتانیک

بوتانیک

هیومیک اسید + کاربردهای آن

کود هیومکس
گاهی اوقات بعد از کوددهی و تغذیه گیاهان تغییر محسوسی در رشد آن ها مشاهده نمی کنیم . بنابراین شروع به تغذیه چندباره گیاه می کنیم و یا در مقدار و نوع کود تغییر ایجاد می کنیم و دوز آن را افزایش می دهیم، این کار رفته رفته باعث سوختگی گیاه ، ریزش برگ ها و از بین رفتن ریشه و گیاه می شود.