خدمات

آنچه ما می توانیم برای باغ شما انجام دهیم

خدمات گل و گیاه بوتانیک

_

خدمات باغبانی

یک باغ زیبا می تواند یک ملک را تبدیل کند. آیا شما در حال تلاش برای بازسازی باغ ها هستید.

کاشت گیاهان

این که آیا شما تصمیم به خوردن گیاه خواری و یا فقط بخواهید از باغ خود کمی سالم تر بخورید.

آب نما

بهترین زمان برای ایجاد باغ رویاهای شما، امروز از برخی از متخصصان کمک بخواهید.

لوازم باغبانی

برای ایجاد باغ رویاهای خود، امروز از برخی از متخصصان کمک بگیرید.

ما بسته های زیادی برای باغ شما داریم

بسته ها و جدول قیمت های ما

_

کوچک

39دلار / ماه

 • خدمات باغبانی
 • باغ پارتی
 • کاشت بذر
 • حصارکشی باغچه
 • گلدان های نگهداری


سفارش آنلاین


سفارش آنلاین


استاندارد

59دلار / ماه

 • خدمات باغبانی
 • باغ پارتی
 • کاشت بذر
 • حصارکشی باغچه
 • گلدان های نگهداری


سفارش آنلاین


سفارش آنلاین


تجاری

79دلار / ماه

 • خدمات باغبانی
 • باغ پارتی
 • کاشت بذر
 • حصارکشی باغچه
 • گلدان های نگهداری


سفارش آنلاین


سفارش آنلاین


نهایی

99دلار / ماه

 • خدمات باغبانی
 • باغ پارتی
 • کاشت بذر
 • حصارکشی باغچه
 • گلدان های نگهداری


سفارش آنلاین


سفارش آنلاین


خدمات باغبانی

نگهداری و باغبانی

_
گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.
چشم انداز باغبانی

بازسازی باغ

_
گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.